WAT IS EEN GITAARAKKOORD - Gratis online muziekles | Online gitaarles & Online pianoles

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

WAT IS EEN GITAARAKKOORD

GITAARLES

Een gitaarakkoord is de samenklank van drie of meer tonen, die zodanig samenklinken dat zij voor het muzikale oor samensmelten tot een gestalte. Let wel: een samenklank van slechts twee tonen noemt men een (harmonisch)interval. In delichte muziekis het gebruikelijk om akkoorden voor te stellen metakkoordsymbolen.

Een drieklank is een akkoord dat bestaat uit 3 tonen en is opgebouwd uit een grondtoon, een terts en een kwint de vier meest voorkomende typen worden bestaan:
majeurgroot): grondtoon + grote terts + reine kwint (c e g(symbool C)
mineurklein): grondtoon + kleine terts + reine kwint (c es g(symbool Cm)
verminderd: grondtoon + kleine terts + verminderde kwint (c es ges(symbool Cdim of C°)
overmatigplus): grondtoon + grote terts + overmatige kwint(c e gis(symbool C+5 of C+)
Sus twee: grondtoon + grote secunde + reine kwint(c d g) (symbool Csus2 of C2)
Sus vier: grondtoon + reine kwart + reine kwint(c f g) (symbool Csus4 of C4)
hardverminderd: grondtoon + grote terts + verminderde kwint (c e ges) (symbool Cb5)
dubbelverminderd: grondtoon + verminderde terts + verminderde kwint (c eses gesCmb5)

Voorbeeld:
Als we de grondtoon (c) van de C-majeurtoonladder "1" noemen, zijn de cijfers bij de overige noten als volgt;
c-d-e-f-g-a-b-c
1-2-3-4-5-6-7-8
Een C-majeurakkoord bestaat bijvoorbeeld uit c, e en g, dat is dan 1, 3 en 5. In principe kunnen de noten van een akkoord voor elke andere grondtoon door transponering gevonden worden.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu